black and white picture of sculpture


Delovanje metamorfne tehnike se dotakne človekovega čustvovanja, fizičnih lastnosti in uma s vzpodbujanjem naravnih zdravilnih procesov. Metamorfno tehniko je razvil Robert St. John, refleksoterapevt in naturopat. Pri svojem delu je prišel do spoznanja, da se vse težave manifestirajo na hrbtenici in so posledica blokad, ki so nastale že ob spočetju, v času nosečnosti in tudi kasneje v človekovem življenju. Njegova intuicija ga je vodila, da je na coni hrbtenice določil posamezne faze zarodka, od predspočetja do samega rojstva. S tem je postavil temelje za metamorfno tehniko. Vsak zastoj v pretoku energije in v stanju zavesti med zorenjem v maternici ustvari lastnosti, s katerimi živimo danes. Te lastnosti se kažejo v naših čustvenih, umskih in fizičnih lastnostih. Dogodki iz preteklosti so še vedno zapisani v nas in na nas in naše življenje delujejo na nezavedni ravni. 

Zdavilec oz. praktik  z dotikom refleksnih con hrbtenice na stopalih, rokah in glavi omogoči, da se sprosti zastala energija, s čimer se aktivirajo vitalne sile in se ustvari večja notranja svoboda. Metamorfna tehnika je metoda, ki ustreza vsakomur. Aktivira vitalne sile, odpravlja blokade, travne in strahove, nezaželjena stanja in razmere.

Praktik metamorfne tehnike je katalizator, ki sprosti ujeto energijo klienta, da se aktivira življenjska sila in se sproži samozdravljenje. Praktik se ne vpleta v klientov proces, deluje spokojno in s tem daje klientu prostor za spremembo, ki jo ta trenutek najbolj potrebuje. Klientu ne svetuje, ga ne usmerja in mu ne vsiljuje svoje volje. Sproščena življenjska sila sproži naravne procese zdravljenja na vseh nivojih človekovega bitja. Klient opusti ali preoblikuje stare vzorce in pusti življenjski sili, da ga preko zavedanja in novih spoznanj pripelje do novih, kreativnih vzorcev, ki podpirajo njegove potrebe in njegovo poslanstvo. Klient opusti ali preoblikuje stare vzorce in pusti življenjski sili, da ga preko zavedanja in novih spoznanj pripelje do novih, kreativnih vzorcev, ki podpirajo njegove potrebe in njegovo poslanstvo

Rate this post