man sitting and thinking on the beach 1


Individualna delovna terapija se začne z začetnim intervjujem v katerem delovni terapevt klienta spozna, prepozna njegove želje, cilje, stvari, ki jih rad počne, oz. jih je rad počel, pa jih zaradi poškodbe, bolezni ali zdravstvenega stanja ne more več početi. Delovni terapevt in klient (lahko tudi v sodelovanju s svojci) nato skupaj določita cilje, ki naj bi jih z delovnoterapevtsko obravnavo dosegli. Cilji morajo biti realni in dosegljivi v zastavljenem časovnem obdobju. Sledi začetno ocenjevanje, s katerim ugotovimo na katerih področjih ima posameznik največ težav. Tekom obravnave se izvajajo aktivnosti, ki so odvisne od patologije posameznika, zastavljenih ciljev in želja posameznika. Vmes lahko naredimo še eno ocenjevanje, da vidimo kakšen je napredek (v primeru dolgotrajnejše obravnave), vedno pa naredimo evalvacijo na koncu delovnoterapevtskega programa. Včasih tekom programa nastopijo kakšne zdravstvene spremembe ali kaj podobnega, kar pomeni, da je treba prilagoditi tudi cilje obravnave in jih vmes spremeniti. Pomembno je tudi, da prilagodimo okolje posamezniku, pa naj bo to domače okolje, delovno, šolsko,… Okolje mora biti prilagojeno tako, da je varno za posameznika in mu omogoča samostojnost.

V individualno terapijo spadajo različne aktivnosti. Izvajamo lahko dnevne aktivnosti, aktivnosti s področja dela ali prostega časa. Kaj bomo počeli je odvisno od patologije in želja posameznika.

Storitve, delovne terapije, ki jih izvajamo:

Individualna obravnava vključuje trening senzomotoričnih sposobnosti, učenje dnevnih aktivnosti, trening kognitivnih sposobnosti ter svetovanje in trening uporabe terapevtskih pripomočkov. Pod dnevne aktivnosti spadajo aktivnosti oblačenja – slačenja, umivanja, kuhanja, mobilnost, komunikacija,…). Funkcionalni trening vključuje učenje in trening vertikalizacije, aktivnosti hoje ter učenje in trening presedanja. Funkcionala delovna terapija vključuje aktivnosti za večjo sklepno gibljivost ter aktivnosti za povečanje mišične moči in vzdržljivosti. Kognitivni trening vključuje aktivnosti za izboljšanje oz. ohranjanje spominskih funkcij, pozornosti, orientacije, sposobnosti učenja, reševanja problemov, sposobnosti začeti in končati aktivnosti ter je nujno potreben za čimvečjo samostojnost posameznika.

Rate this post